logolink Jezdecký klub Merci

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Správce údajů: Jezdecký klub MERCI, z.s.

                        Sídlo: Heydukova 2402, 272 01 Kladno

                        IČ: 22891269

                        Je spolkem, založeným za účelem výuky jezdectví .

                        Spolek je zastoupen výkonným výborem ve složení :

                        Předseda: Ludmila Rosová

                        Místopředseda: Terezie Coufalová

                        Hospodář: Mgr. Petra Mošovská

                        Kontaktovat nás můžete na adrese petra.mosovska@seznam.cz

                        Nebo na telefonu 602 214 959. Dále jen (spolek)

 

 

Rozsah údajů: Zpracováváme osobní údaje členů spolku , která nám člen, nebo jeho  zletilý zástupce,  poskytne v přihlášce. Jedná se o:

 • jméno a příjmení člena
 • datum narození
 • adresu bydliště
 • telefonní číslo na člena, případně jeho zástupce
 • e.mail na člena, případně jeho zástupce
 • fotografie, popř. videa z akcí spolku     

                        Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem vedení evidence členské základny spolku a s tím související činnosti, např. organizace rozvrhu jízd, informace o akcích klubu pro členy, správa webových stránek spolku, žádosti o dotace na činnost spolku, členství v České jezdecké federaci (dale ČJF).

V případě členů spolku, kteří se rozhodli pro členství v ČJF dale zpracováváme :

 • rodné číslo

 

 

Doba zpracování údajů: Osobní údaje aktivně evidujeme po dobu členství ve spolku.  Po ukončení členství jsou osobní údaje nadále uchovávány po dobu, kterou vyžaduje zákon o účetnictví, který je pro spolek platnou právní normou.

 

Zpracovatelé osobních údajů: Evidované osobní údaje jsou poskytovány výhradně těmto zpracovatelům:

 • ČJF pro účely evidence jejích členů, přihlášek na závody a dalších povinností spolku jako subjektu ČJF
 • MŠMT pro účely získání dotace pro spolky zaměřené na podporu sportu
 • Vedení Statutárního města Kladna pro účely získání dotace na činnost spolku
 • Příslušným orgánům státní správy a samosprávy 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: byl podán subjektem zpracování (členem spolku nebo jeho zástupcem) při dobrovolném podání přihlášky do klubu, kde jsou osobní údaje uvedeny. Tato informace jen upřesňuje podrobnosti zpracování osobních údajů na základě nové legislativy. Podáním přihlášky jste potvrdili svůj aktivní souhlas i se zveřejněním fotografií případně videí členů spolku z akcí spolku na webových stránkách spolku www.konekladno.cz.  

 

Možnost odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: Subjekt zpracování osobních údajů má právo na výmaz osobních údajů, s jejichž zpracováním nebo účelem zpracování nesouhlasí.  O výmaz osobních údajů lze požádat písemně na petra.mosovska@seznam.cz

Informaci zpracoval: Mgr. Petra Mošovská, hospodář spolku

Informace vstupuje v platnost: 18.5.2018