logolink Jezdecký klub Merci

Poděkování Statutárnímu městu Kladnu za podporu v roce 2020

Děkujeme Statutárnímu městu Kladnu za podporu našeho klubu v roce 2020.

Tento rok je pro nás velmi těžký. Nutná opatření proti šíření koronaviru Covid 19 značně zasáhla náš provoz.

V létě jsme doufali, že je vše za námi, ale mýlili jsme se a epidemie se na podzim vrátila v plné síle.

Pomoc města Kladna přišla právě včas a také díky ní jsme stále schopni pokračovat v provozu a umožnit dětem z

Kladna a okolí dostat se ven, zasportovat si, potěšit s našimi poníky. Mám pocit, že je to nyní pro děti mnohem

důležitější než v běžném čase.

Našemu městu Kladnu tímto děkujeme a doufáme, že nás neopustí ani v dalším období.