logolink Jezdecký klub Merci

PŘIHLÁŠKA do Jezdeckého Klubu MERCI

Podpisem této přihlášky se svobodně přihlašuji ke členství v Jezdeckém klubu MERCI a zavazuji se dodržovat platné stanovy a provozní řád Jezdeckého klubu .

 

 

Jméno a příjmení: …..................................................................................................

 

Datum narození: …....................................................................................................

 

Adresa bydliště: …......................................................................................................

 

Kontakt -telefon: …...................................................................................................

 

Kontakt – e-mail: …...................................................................................................

 

Datum: …..........................................

 

Podpis: …............................................

(Žadatele nebo zákonného zástupce)

 

 

 

 

Schváleno výkonným orgánem dne: ...................................................

 

…..................................................

 

…..................................................

 

 

Žadatel,popř.zákonný zástupce převzal provozní řád dne:................................................

 

 

Je nutné,aby byl žadatel očkován proti tetanu a doporučujeme souhlas ošetřujícího lékaře s provozováním jezdeckého sportu.